RODZICE – informacje dla rodzica

Informacje na temat rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Dzienniczek ucznia – link

W sprawach związanych z dziennikiem internetowym prosimy o kontakt z A. Kluską.


Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:

1.Zebranie z Rodzicami – 06.09.2018 r.
2.Zebranie z Rodzicami – 08.11.2018 r. Dzień otwarty
3.Zebranie z Rodzicami – 13.12.2018 r. Propozycje ocen
4.Zebranie z Rodzicami – 24.01.2019 r. Podsumowanie I semestru
5.Zebranie z Rodzicami – 28.03.2019 r. Dzień otwarty
6.Zebranie z Rodzicami – 16.05.2019 r. Propozycje ocen


Terminy przerw świątecznych i ferii zimowych

1. Zimowa przerwa świąteczna – 24-31.12.2018 r. oraz 01.01.2019 r.
2. Ferie zimowe – 28.01-10.02.2019 r.
3. Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04-23.04.2019 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

1. 31.10.2018 r.
2. 02.11.2018 r.
3. 02-04.01.2019 r.
4. 29-30.04.2019 r.
5. 02.05.2019 r.

Jednocześnie informujemy, że w w/w dniach zostaną zorganizowane zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, będzie także czynny sekretariat szkoły.


Egzamin gimnazjalny 10-12 kwietnia 2019 r.


Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca Rady Rodziców
pani Elżbieta Wojtal

Wice przewodnicząca Rady Rodziców
Pani Justyna Kucharczyk

Skarbnik
Pani Honorata Piotrowska

Kontakt z Radą Rodziców: radarodzicow@gimnazjum2.org


NR KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW
66 1090 2659 0000 0001 2774 3337
Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego
ul.ppor. J. Śliwińskiego 1
78-100 Kołobrzeg

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania Zarządu Rady Rodziców w każdą środę na godzinę 18:00.