Doradztwo zawodowe

·  Szkolny doradca zawodowy: Klaudia Sokół

· Tematyka zajęć – zajęcia kształtujące kreatywność

     Klasa I – SAMOPOZNANIE

    Klasa II  – ŚWIAT ZAWODÓW

    Klasa  III – ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA, RYNEK PRACY

 

· Testy przeprowadzane wśród uczniów kl. I – III

Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu

1)       Czy jesteś asertywny?

2)      Czy znasz siebie?

3)      Test określający dominujące zmysły i temperament

4)      Ankieta skłonności zawodowych (Klimowa)

5)      Test inteligencji wielorakiej wg H. Gardnera

6)      Kwestionariusz zainteresowań zawodowych

7)      Typy osobowości zawodowych wg Hollanda

8)      Kotwice kariery (uczeń zdolny)

 

· Wybrane materiały dydaktyczne:

 

ZAMEK – D. Piróg

Doradztwo edukacyjno–zawodowe KOWEZiU

Podstawy poradnictwa kariery – B. Wojtusiak

Perspektywy edukacyjno–zawodowe

Kotwice kariery

Doradztwo zawodowe Raabe

„Zawodowcy jutra” czasopismo