Historia szkoły

szkola2

Mała szkoła – wielkie możliwości

Krótki rys historyczny…

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kołobrzegu przy ulicy Śliwińskiego powstała w 1957 roku. Pierwszym kierownikiem była p. Pelagia Maryniak, a do szkoły wtedy uczęszczało aż 660 dzieci. Z czasem, 1 czerwca 1982 został nadany jej patron. Szkoła została uhonorowana imieniem wybitnego męża stanu i patrioty – Józefa Wybickiego.
W wyniku reformy systemu oświatowego z 1999 roku powstał Zespół Szkół nr 2 w Kołobrzegu obejmujący: Gimnazjum nr 2, Szkołę Podstawową nr 2 (zlikwidowaną w 2004r) i Gimnazjum dla Dorosłych.

Gimnazjum nr 2 dzisiaj…

Nasze gimnazjum to SZKOŁA Z KLASĄ! Ten zaszczytny tytuł otrzymaliśmy w pierwszej edycji akcji CEO, Gazety Wyborczej i Prezydenta RP. Posiadamy również certyfikat BEZPIECZNEJ SZKOŁY.
W naszej placówce pracuje 30 wykwalifikowanych nauczycieli, w tym 17 dyplomowanych, 11 mianowanych i 2 kontraktowych. Naszym atutem są doskonale wyposażone gabinety przedmiotowe oraz nowoczesna pracownia komputerowa.
Obecnie w 10 oddziałach gimnazjum dziennego uczy się 218 uczniów. Do gimnazjum dla dorosłych uczęszcza 81 osób, które jednocześnie uczą się i pracują, zdobywając doświadczenie zawodowe w wybranym kierunku.
Specjalnie dla grupy uczniów, którzy z powodu dysleksji mają problemy z nauką stworzona została klasa terapeutyczna, w której podopieczni objęci są szczególną opieką wykwalifikowanych pedagogów. Uczniowie ci biorą udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Wszyscy uczniowie zaś mogą korzystać z zajęć wyrównawczych prowadzonych przez nauczycieli przedmiotowych.
Dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone są zajęcia
z zakresu rewalidacji z oligofrenopedagogiem.
Szkoła zapewnia też stałą pomoc pedagogiczną. Gabinet pedagoga szkolnego jest do dyspozycji dzieci i ich rodziców przez 5 dni w tygodniu, przez cały czas trwania zajęć dydaktycznych. Do pedagoga można zwrócić się nie tylko z problemami, ale również w kwestiach szeroko pojętego doradztwa zawodowego.
W naszym gimnazjum prężnie działają koła zainteresowań:
– dziennikarskie,
– teatralne,
– fotograficzne,
– filmowe.
Na zajęciach w Szkolnym Klubie Sportowym nasi uczniowie mogą trenować różne dyscypliny sportu.
Szczególną popularnością cieszą się treningi piłki nożnej i pływania. Prężnie działa też sekcja strzelecka, której członkowie odnoszą liczne sukcesy.
Niezwykle dumni jesteśmy z Klubu Wolontariusza „Serce sercu”, który od lat funkcjonuje na terenie naszej szkoły i wciąż zrzesza nowych, chętnych do pracy wolontariuszy. Członkowie klubu wraz z opiekunami regularnie niosą pomoc podopiecznym kołobrzeskiego Domu Pomocy Społecznej. Biorą też czynny udział w akcjach związanych z profilaktyką prozdrowotną.

Długofalowym projektem, z powodzeniem realizowanym przez szkołę, jest wydawanie gazetki. „Szkolne Klimaty” dzięki zamieszczanym w nich treściom cieszą się wciąż rosnącą popularnością wśród czytelników. Doceniają nas również profesjonaliści. Nasze pisemko trzykrotnie zostało uhonorowane statuetką Szkolnego Pultizera nadawaną przez Szczecińskie Koło Dziennikarzy.