Start arrow Lepsza Szkoła
28.08.2015., 19:05:32
Lepsza Szkoła
18.12.2013.

Udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza Szkoła”


Wszystkie klasy gimnazjum biorą udział w programie „Wielki egzamin” w ramach projektu edukacyjnego „Lepsza Szkoła” koordynowanego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Celem programu jest systematyczne przygotowywanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z treściami omawianymi na lekcjach języka polskiego. Nauczyciele poszczególnych klas w każdym roku szkolnym przeprowadzają opracowane przez wydawnictwo testy, które następnie sprawdzane są za pomocą kluczy odpowiedzi, a ich wyniki wpisywane są stronie wydawnictwa. Testy ułatwiają nauczycielom zaplanowanie pracy, kontrolę postępów i analizę wyników nauczania. Uczniom pomagają przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Do każdego podręcznika serii Między nami przygotowano tyle testów, ile jest rozdziałów w podręczniku. Dodatkowo w każdej klasie przeprowadzany jest Test na wejście – diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego – oraz Test całoroczny – diagnozujący wyniki całorocznej pracy ucznia na zakończenie roku. Wszystkie testy zostały opracowane w dwóch wersjach: A i B. Do każdego testu dołączone są Klucz odpowiedzi i kartoteka testu, zawierające m.in. informacje o sprawdzanych umiejętnościach i sposobie przyznawania punktów za poszczególne zadania. Aby uzyskać obiektywne i miarodajne wyniki, testy sprawdzane są według zasad zawartych w Kluczu odpowiedzi i kartotece testu. Przy ocenie prac uczniów z zaświadczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciele kierują się zaleceniami poradni. Po upływie terminu wpisywania wyników można wygenerować raport, który jest generowany oddzielnie dla każdego testu w danej klasie i prezentuje wyniki w różnych ujęciach:
a) rozkład wyników ogólnopolskich i w poszczególnych województwach,
b) wyniki szkoły na tle województwa i Polski,
c) rozkład łatwości zadań,
d) wyniki klasy,
e) indywidualne osiągnięcia poszczególnych uczniów z prezentacją ich na skali staninowej.

 

Imieniny

28 Sierpnia 2015
Piątek
Imieniny obchodzą:
Adelina, Aleksander,
Aleksy, Augustyn,
Patrycja, Sobiesław,
Stronisław
Do końca roku zostało 126 dni.

Lepsza Szkoła

logo_LS.png

Kotwice Kariery

kotwica.png
bip.gif
t.one blue was designed 2006 by Karsten Oltrogge: www.tone.oltrogge.ws
Homepage of Karsten Oltrogge: www.oltrogge.ws