Kadra

Dyrektor:

mgr Anna Ceranowska-Podbiał – informatyka, technologia informacyjna

Wicedyrektor:

mgr Martinella Olszewska – wychowanie fizyczne , edukacja dla bezpieczeństwa

 

Blok przedmiotów humanistycznych:

mgr Elżbieta Puc – język polski

mgr Barbara Gradzik – język polski

mgr Joanna Szydłowska – język polski

mgr Janina Tylicka – język polski

mgr Maria Pietrzycka – historia

mgr Joanna Bednarska – wos

 

Blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

mgr Dorota Kałuża – matematyka i technika

mgr Mirosława Konopnicka – geografia

mgr Jadwiga Szymerowska-Stawniak – matematyka

mgr Grażyna Bugajak – matematyka i fizyka

mgr Arkadiusz Kluska – fizyka i informatyka

mgr Elżbieta Zarzycka – chemia

mgr Jolanta Burian – biologia

mgr Marcela Tkaczyk – wychowanie do życia w rodzinie

 

Nauczyciele języków obcych:

mgr Iwona Sokołowska – język niemiecki

mgr Andrzej Kropidłowski – język angielski

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Martinella Olszewska – wychowanie fizyczne , edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Szumiato – wychowanie fizyczne

 

Nauczyciele zajęć artystycznych:

mgr Barbara Wełnicka –muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

 

Katecheta:

mgr Paweł Szal

 

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Aściukiewicz

 

Opiekun biblioteki:

mgr Beata Wincza

 

Opiekun świetlicy:

mgr Klaudia Sokół

 

Wspomaganie nauczania:

mgr Joanna Czudzinowicz

mgr Dariusz Wojciechowski