Kadra

Dyrektor:

mgr inż. Ewa Kamińska – informatyka

Wicedyrektor:

mgr Marzanna Ziomek – język niemiecki

Blok przedmiotów humanistycznych:

mgr Ewa Krzewina – język polski

mgr Edyta Paduch – język polski

mgr Joanna Szydłowska – język polski

mgr Leszek Karkut – historia i WOS

mgr Maria Pietrzycka – historia

mgr Joanna Szydłowska – język polski, historia i WOS

Blok przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:

mgr Dorota Kałuża – matematyka i technika

mgr Katarzyna Kukuła – matematyka

mgr Jadwiga Szymerowska-Stawniak – matematyka i chemia

mgr Grażyna Bugajak – matematyka i fizyka

mgr Arkadiusz Kluska – fizyka i informatyka

mgr Barbara Pasiak – fizyka i matematyka

mgr Elżbieta Zarzycka – chemia

mgr Jolanta Burian – biologia i chemia

mgr Czesław Płaczek – geografia

  mgr Anna Ceranowska-Podbiał – informatyka

Nauczyciele jezyków obcych:

mgr Iwona Sokołowska – język niemiecki

mgr Andrzej Kropidłowski – język angielski

mgr Ewa Jasik – język angielski

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr Adrianna Bręgoszewska-Szyszko – wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Mularczyk – wychowanie fizyczne

 mgr Martinella Olszewska – wychowanie fizyczne , edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Grzegorz Szumiato – wychowanie fizyczne

Nauczyciele zajęć artystycznych:

mgr Barbara Wełnicka –muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne,opiekun świetlicy

Katecheta:

mgr Paweł Szal

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Aściukiewicz

mgr Barbara Pasiak

Opiekun biblioteki:

mgr Beata Wincza