Finaliści wojewódzkiego konkursu „Mistrz OZE”

6 kwietnia w Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Mistrz OZE”. Do finału zakwalifikowano 10 drużyn z województwa zachodniopomorskiego, w tym drużynę z Gimnazjum nr 2 w składzie: Mateusz Reichel, Michał Zapołoch i Wiktoria Zelmachowicz.

Konkurs składał się z trzech etapów, w których startowały trzyosobowe zespoły.
Etap I – przygotowanie plakatu na temat „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii”
Etap II – test wiedzy o odnawialnych źródłach energii (10 drużyn)
Etap III – zadanie praktyczne (5 drużyn)
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
1) Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko,
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
3) Ośrodek Szkoleniowo – Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi – jednostka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie,
4) Zachodniopomorski Kurator Oświaty,
5) Polska Fundacja Ekologiczna,
6) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gratulujemy!