Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja

W piątek, 27.04.2018r. na trzeciej lekcji odbył się w naszej szkole apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Apel przygotowali uczniowie z klas III b i III a2 pod opieką p. Marii Pietrzyckiej i p. Małgorzaty Proszyk.

Konstytucja 3 maja została uchwalona w maju 1791 roku. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Wprowadzała m.in. trójpodział władzy, ograniczała immunitety prawne i przywileje szlachty zagrodowej, zniosła liberum veto oraz wolną elekcję. W dniu jej ustanowienia przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów, zaś na jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska. Konstytucja 3 maja przetrwała zaledwie 14 miesięcy, ponieważ wprowadzane prawa były nie do zaakceptowania przez magnaterię.

Święto Konstytucji 3 maja obchodzono do ostatniego rozbioru, zostało wznowione dopiero po I wojnie światowej, a od 1989 roku jest świętem narodowym.

Na zakończenie apelu pani dyrektor przypomniała uczniom o możliwości skorzystania z obecności poszczególnych nauczycieli na dyżurach w szkole już od godziny 8:30 (w poniedziałek 30.04, środę 02.05 i piątek 04.05), a także życzyła wszystkim bezpiecznego odpoczynku.

Pamiętajmy, że do szkoły wracamy dopiero w poniedziałek, 07.05.2018r.