Czas i miejsce dla sztuki

Pod takim tytułem w czwartkowe popołudnie w murach kołobrzeskiej Galerii Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż wystawy prac uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego organizowanego w Osiekach, miejscu w którym od wielu lat są organizowane. Autorami dzieł o różnorodnej tematyce jak i technik w jakich zostały wykonane, są artyści z Polski, Europy, Azji i USA.
Jak napisała p. Ewa Miśkiewicz – Żebrowska w katalogu towarzyszącemu wystawie, będąca jednocześnie Komisarzem Plenerów, Prezesem Okręgu Koszalin-Słupsk ZPAP oraz autorką tytułowego hasła wystawy i plenerów „O Osiekach zrobiło się głośno w kraju, bo stały się one miejscem spotkań europejskiej awangardy artystycznej (…) stały się w kraju symbolem wolności twórczej, uwalniania się artystów spod kontroli (…) nazwa Osiek na trwale została wpisana na mapę kulturalna kraju.”
Jak ciekawostkę warto dodać, że dwie uczestniczki plenerów, artystki pochodzące z Koszalina brały udział w realizacji filmu pt. „Mój Vincent”, który w bieżącym roku był nominowany do Oskara.
Wystawę można oglądać do 20 października.