Czas i miejsce dla sztuki

Pod takim tytułem w piątkowy wieczór w holu RCK – u odbył się wernisaż poplenerowej wystawy prac uczestników XVIII i XIX Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Osiekach. Zaprezentowane kołobrzeskiej publiczności obrazy „prezentują współczesne tendencje sztuk plastycznych w sferze poszukiwań formalnych jak i problemów nurtujących artystów. Ta różnorodność poszukiwań tematycznych z osobistymi doświadczeniami a także rozmaitość rozwiązań artystycznych i użytych technik daje odbiorcy pogląd, że jest to wystawa w dużym stopniu indywidualności” (cytat pochodzi z katalogu towarzyszącego wystawie).

Zachęcamy do obejrzenia ekspozycji.