Dni Otwarte Farmy Fotowoltaicznej

12 maja uczniowie z klasy Ia i IIb zwiedzali farmę fotowoltaiczną w Ustroniu Morskim. Atrakcja dostępna była bezpłatnie, w związku z udziałem gminy Ustronie Morskie w ogólnopolskiej akcji społecznej poświęconej dniom otwartym funduszy europejskich.

farma01

Farma w Ustroniu to pierwsza w Polsce inwestycja naziemna o mocy około 1 MW, która powstała na terenie byłego wysypiska śmieci. Farma składa się z 3820 paneli słonecznych rozmieszonych w 22 rzędach, skierowanych powierzchnią czynną dokładnie w stronę południa pod kątem 35 stopni. Odstępy między rzędami wynoszą 11,4 m, a działka na której zlokalizowano inwestycję liczy 2,2 ha (co daje powierzchnię 3 boisk piłkarskich).