Dni wolne – październik i listopad 2018r

31.10.2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
02.11.2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Podczas dni wolnych zorganizowane są zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów szkoły, czynny będzie także sekretariat szkoły.