Zdjęcia klasowe

26 października 2017 r. (czwartek) będzie możliwość zrobienia zdjęć.
Zdjęcia będą wykonywane w sali nr 1 od godz. 8.00