EGZAMIN GIMNAZJALNY – 12 KWIETNIA

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny – część językowa odbędzie się planowo w piątek 12 kwietnia br.
Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8.10 z ważnymi legitymacjami szkolnymi.
Uczeń nie przynosi żadnych innych przyborów, jak tylko długopis z czarnym wkładem.