EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – dla uczniów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się planowo w dniach 15, 16 17 kwietnia. Obecność wszystkich słuchaczy w szkole o godz. 8.15.