Góra Grosza

Jak każdego roku, na przełomie listopada i grudnia, rusza zbiórka monet w szkołach i przedszkolach, znana wszystkim pod nazwą „Góra Grosza”. Celem tej szlachetnej akcji charytatywnej jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Przy okazji jednak uzyskujemy działanie edukacyjne, pokazując dzieciom i młodzieży, że nawet jeden grosik wrzucony do puszki przez określoną liczbę osób, jest wymiernym wsparciem dla potrzebujących, zgodnie z hasłem akcji „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.”

Uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w akcji. Uzbierane monety o łącznej wadze prawie 5kg, dały kwotę niemalże 50zł, co na niewielką liczbę gimnazjalistów jest niezłym wynikiem. Wszystkim zbierającym i liczącym monety serdecznie dziękujemy i zachęcamy do brania udziały w kolejnych działaniach, niosącym pomoc.