Informacja dotycząca najbliższych dni

Informacja dotycząca dni wolnych:
30, 31 października – dni wolne od zajęć dydaktycznych
1 listopada – dzień wolny

2 i 3 listopada dojazdy rano bez zmian, po lekcjach tylko autobus o godz. 15.30.