Komunikat dyrektora szkoły

W związku z zaplanowaną od 08.04.2019 r. akcją strajkową nauczycieli naszej szkoły (do odwołania) dyrektor szkoły informuje, że zostanie zapewniona opieka uczniom na świetlicy szkolnej w godz. 8.00 do 15.00

Z poważaniem Anna Ceranowska-Podbiał
dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Kołobrzegu

*Komunikat o zakończeniu akcji strajkowej zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły