List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

W związku z powyższym, kierujemy do Państwa Dyrektorów oraz Rodziców i Opiekunów dwa osobne listy.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonymi listami, a w szczególności prosimy o udostępnienie listu rodzicom i opiekunom dzieci.
Prosimy, aby wspomniany list został odczytany rodzicom i opiekunom, oraz przekazany na najbliższych zebraniach.

Z poważaniem:

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

Załączniki:
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf)
– List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (doc)