Majówka 2019

29, 30 kwietnia 2019 – dni wolne od zajęć dydaktycznych
W szkole pełnią dyżury następujący nauczyciele: Maria Pietrzycka, Barbara Wełnicka, Jadwiga Szymerowska-Stawniak, Andrzej Kropidłowski.
W tych dniach będzie czynny sekretariat szkoły.

1 maja 2019 – dzień wolny

2 maja 2019 – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
W szkole pełnią dyżury następujący nauczyciele: Paweł Szal, Elżbieta Zarzycka i Janina Tylicka,
będzie także czynny sekretariat szkoły

3 maja 2019 – dzień wolny