Międzynarodowe warsztaty TEO-ODRA – Świnoujście 2016

Dnia 10 maja 2016 rozpoczęło się polsko-niemieckie spotkanie integracyjne będące konsekwencją „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 2011 roku, wspierane przez Ministerstwo Edukacji Regionu Meklemburgia – Pomorze Przednie, Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży, Program Federalny „Więź przez partycypację” oraz AG TEO (organizacja wyznaniowa).

04

Biorą w nim udział uczniowie przygranicznych szkół z Niemiec (Passewalk, Loknitz) i Polski (Police, Nowe Warpno)

W tym roku do współpracy zaproszono uczniów naszego gimnazjum. Zespół Szkół nr 2 jest tu reprezentowany przez ośmioro uczniów pod opieką nauczycieli: Pana Grzegorza Szumiato i Pana Andrzeja Kropidłowskiego.

Dzień I (wtorek)

Na miejsce przybyliśmy z 2-godzinnym opóźnieniem spowodowanym oczekiwaniem na połączenie promowe w Świnoujściu. W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy spotkania (około 100 osób) podzieleni zostali na sześć grup, po czym każda drużyna udała się ze swoimi liderami na pierwsze zajęcia. Polegały one głównie na grach i zabawach mających na celu wzajemne poznanie się.

Po kolacji liderzy poszczególnych grup przedstawili swoim podopiecznym zagadnienia do realizacji w ustalonych grupach a następnie przystąpiono do prac przygotowawczych (dyskusje nad strategiami, metodami i technikami pracy) nad poszczególnymi projektami.

Dzień II (środa)

Rozpoczął się odprawą dla wszystkich uczestników, podczas której poinformowano nas o zadaniach na ten dzień.  Po instruktażu udaliśmy się do swoich grup i zaczęliśmy pracę. Każda z grup miała obowiązek wybrać temat swojego projektu oraz wspólnie go zrealizować. Podjęte tematy były bardzo interesujące m.in. ze względu na swoją różnorodność, np. układy rytmiczne, prezentacja multimedialna metodą poklatkową, pokazy cyrkowe itd. Na tym etapie skupiono się głównie na określeniu zadań, podziale obowiązków oraz harmonogramie pracy w poszczególnych grupach.

W godzinach popołudniowych grupy brały udział w zawodach typu „Podchody miejskie”, które były doskonała okazją do poznania topografii miasta oraz jego historii.

Dzień III (Czwartek)

Przed południem odbyliśmy ze swoimi opiekunami długi – ponad 14 kilometrowy marsz na wzgórze Golm, znajdujące się po niemieckiej stronie granicy. Jest to miejsce pochówku ofiar amerykańskiego nalotu na miasto 12 marca 1945 roku. Zginęło wówczas ok.10 tysięcy osób. Cmentarz upamiętnia tę tragedię a także stanowi przestrogę przed okropieństwami wojny dla następnych pokoleń.

Po obiedzie wszystkie grupy poświeciły swój czas na dopracowanie swoich projektów a wieczorem odbyła się ich prezentacja. Duże wrażenie zrobiło na nas zaangażowanie wszystkich uczestników, ich pomysłowość i umiejętności. Okazało się, że bariera językowa czy kulturowa mogą zostać pokonane poprzez odpowiednie nastawienie i organizację pracy. W stosunkowo krótkim czasie powstały prezentacje multimedialne, prace plastyczne czy przedstawienia artystyczne. Stanowiły one doskonały przykład „budowania mostów” z zachowaniem reguł demokracji i tolerancji.

Podstawowe cele projektu „TEO –ODRA” to:

– Rozwój tożsamości młodych ludzi w okresie dojrzewania na tle specyficznych uwarunkowań rodzinnych i kulturowych;

– Możliwość nabycia kompetencji międzykulturowych, uświadomienia sobie możliwości perspektyw zawodowych oraz wspieranie nauki języków obcych.

– Wychowanie w duchu edukacji obywatelskiej na rzecz demokratycznego współżycia w Europie.

Opr.:

Beata Szal, Anna Cieślak, Aleksandra Bestrzyńska, Paweł Kalka, Adrian Haber, Gabriel Bauer, Maciej Zebrowski, Aleksander Szumiato.