Narkotyki – Twój wróg

21 lutego 2018 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie pt. ”Narkotyki – substancje psychoaktywne – profilaktyka – konsekwencje prawne“ z przedstawicielami Straży Granicznej – sierż. Szt. Przemysławem Stecurą i plut. Kamilem Zajączkowskim.

Z wyświetlonych materiałów audiowizualnych uczniowie dowiedzieli się jakie spustoszenia w organizmie sieją substancje psychoaktywne, poznali ranking 10 najgroźniejszych dla zdrowia i życia człowieka narkotyków. Zaproszeni przedstawiciele Straży Granicznej omówili zwięźle również sposób przemycania substancji odurzających oraz konsekwencje prawne za ich posiadanie i rozprowadzanie na podstawie konkretnych artykułów.

Narkotyki to środki odurzające pochodzenia syntetycznego lub naturalnego, które zmieniają nie tylko odczucia, ale również zachowanie ludzi, przede wszystkim jednak uzależniają. Uzależnienie od narkotyków nazywamy narkomanią, natomiast osobę zażywającą substancje odurzające – narkomanem. Można wyróżnić dwa rodzaje uzależnienia – psychiczne i fizyczne. Pierwsze z nich charakteryzuje się chorobliwą wręcz chęcią zażycia substancji odurzających, początkowo w celu uzyskania stanów euforii, natomiast później już tylko w celu usunięcia przykrych objawów braku konkretnej substancji w przyzwyczajonym do niej organizmie. Objawy uzależnienia psychicznego utrzymują się nawet do 10 lat od momentu przerwania ich przyjmowania. Uzależnienie fizyczne zaś to stan, w którym narkoman zrobi wszystko, aby uzyskać dany narkotyk.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485) reguluje rodzaje przestępstw narkotykowych, do których zalicza się m.in.: import, produkcję, pośrednictwo w sprzedaży oraz posiadanie narkotyków. W Polsce za znalezienie u sprawcy znacznej ilości substancji odurzających lub środków psychoaktywnych, grozi kara pozbawienia wolności od roku do nawet 10 lat.

Rzetelna wiedza nt. szkodliwości narkotyków przekazana uczniom przez zaproszonych ekspertów, ma na celu wywołanie w nich negatywnej postawy wobec odurzania się poprzez pokazanie wpływu tych substancji na organizm człowieka, związku między zażywaniem narkotyków a możliwością zarażenia się np. AIDS oraz uświadomieniem konsekwencji za łamanie obowiązującego prawa.