Nasz Bałtyk

Nasz Bałtyk

Odzyskanie przez Polskę w 1919 roku dostępu do morza, chociaż na małym odcinku, było wydarzeniem doniosłym w naszych dziejach: politycznym, społecznym i etnicznym. Wtedy już powołana została, pierwszym dekretem Naczelnika Józefa Piłsudskiego, Marynarka Polska, ale o morze musieliśmy zabiegać w Wersalu. Dlatego też zaczęto budować dumę z Polski wolnej i morskiej, uświadamiając narodowi, że droga do wolności zawsze była drogą do morza. Wywołało to wielki entuzjazm w narodzie. Hymn do Bałtyku powstał pod wpływem tych wydarzeń i stał się hymnem polskiej floty oraz Stowarzyszenia Liga Morska i Rzeczna utworzonego 1 października 1918 roku.

Pieśń tę napisał Feliks Nowowiejski, kompozytor słynnej Roty Marii Konopnickiej. Autorem słów jest Stanisław Rybka – Marius.
Podczas uroczystości 11 listopada odśpiewamy wspólnie tę pieśń przy pomniku Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. W tym czasie będzie ona wykonana przez Polaków na całym świecie. Celem projektu jest nie tylko efekt edukacji społecznej, ale także stworzenie nowej tradycji co umożliwi transmisja internetowa.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania.

Hymn do Bałtyku
Wolności słońce pieści lazur,
łódź nasza płynie w świata dal,
z okrętu dumnie polska flaga
uśmiecha się do złotych fal.
I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.
Strażnico naszych polskich granic,
już z dala brzmi zwycięski śpiew
i nie oddamy cię, Bałtyku,
zamienisz ty się pierwej w krew.
I póki kropla jest w Bałtyku,
polskim morzem będziesz ty,
bo o twe wody szmaragdowe
płynęła krew i nasze łzy.