NAUCZYCIEL NA 6

W dniu 10 listopada 2017 roku w Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu została rozstrzygnięta druga edycja konkursu na „Nauczyciela na 6”. Konkurs zorganizowany był przez redakcję „Gazety Kołobrzeskiej” przy współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg. Uczestnikiem konkursu mógł być każdy nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub innej placówce oświatowej na terenie miasta oraz całego powiatu kołobrzeskiego. Kandydatów do tytułu zgłaszali uczniowie, absolwenci i ich rodzice.

W kategorii Nauczyciel na „6” miasta Kołobrzeg II miejsce zajął nasz katecheta pan Paweł Szal. Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych.