Odcienie Ojczyzny 2017

3 listopada 2017 r. o godzinie 10:00 w Regionalnym Centrum Kultury im. Z. Herberta przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu odbyła się XII Edycja Patriotycznego Konkursu Recytatorskiego i Piosenki Patriotycznej pt. „Odcienie Ojczyzny 2017”.
Konkurs został zorganizowany przez Klub Wojskowy 8 BREM i Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu pod patronatem Posła na Sejm RP Marka Hoka, Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka, Starosty Powiatu Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego i Dowódcy Garnizonu Kołobrzeg ppłk Pawła Prządki.
Celem konkursu było rozwijanie i kształtowanie postaw patriotycznych, jak również rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży piękna polskich strof o ojczyźnie autorstwa najwybitniej-szych poetów polskich i rozwijanie talentów recytatorskich i wokalnych.
Konkurs patriotyczny odbył się w czterech grupach wiekowych: 1 – dzieci ze szkół podstawowych klas I-III, 2 – dzieci ze szkół podstawowych klas IV-VI, 3 – gimnazjum (klasy II i III) i 4 – młodzież licealna. Warunkami uczestnictwa była prezentacja jednego utworu literackiego (wiersza lub fragmentu prozy) lub jednej piosenki o tematyce patriotycznej, na którą każdy uczestnik mógł przeznaczyć do 5 minut. Jury konkursu zostało powołane przez organizatorów, które wyłoniło zwycięzców poszczególnych kategorii wiekowych. Kryteriami oceny uwzględnianymi przez jury były: interpretacja utworu, dobór repertuaru do wieku uczestnika, kultura słowa (poprawność językowa, dykcja) i ogólny wyraz artystyczny.
Nasza szkoła zgłosiła 1 uczestnika – Adriannę Szóstak, uczennicę klasy 2 B, której instruktorem była p. Małgorzata Pro-szyk, nauczyciel języka polskiego. Adrianna wystąpiła z piosenką pt. „Dziś idę walczyć, Mamo!” i otrzymała wyróżnienie w trzeciej kategorii wiekowej. Serdecznie gratulujemy!