Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego, oraz zmieniające rozporządzenie
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty

zatrudni osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce do pracy w zespołach nadzorujących egzaminy gimnazjalne w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 7:30 do 13:30.

Osoby chętne do pracy w/w dniach proszone są o zgłoszenie się do kadr.