Patroni GSW

W sobotni wieczór w Galerii Sztuki Współczesnej odbył się wernisaż retrospektywnej wystawy prac wybitnego kołobrzeżanina, malarza, inicjatora powstania nieformalnej grupy rodzimych twórców, która w latach 70-tych przyjmie nazwę Grupy Kołobrzeg, p. Jerzego  Ściesińskiego, połączony z uroczystością nadania tejże galerii imienia małżeństwa Adeli i Jerzego Ściesińskich. W imprezie uczestniczyli przedstawiciele władz oraz wyjątkowo tłumnie zgromadzona publiczność, a wśród niej także nasi uczniowie – członkowie szkolnego koła artystycznego. Państwo Ściesińscy od lat powojennych związali swój los z naszym miastem stając się jedynymi z pierwszych jego mieszkańców. Z racji swojego wykształcenia, oboje są absolwentami państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bydgoszczy gdzie poznali się, stali się inicjatorami życia kulturalnego i artystycznego w Kołobrzegu. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu w holu dawnego kina Kalmar (obecnie RCK – u) organizowano ekspozycje „Małej Galerii” (odbyło się tam ponad 370 wystaw plastycznych). Dzięki ich zabiegom w 1988 roku powstała obecna Galeria Sztuki Współczesnej, w której to wspólnie pracowali, a  dyrektorem do 2001 roku był p. Jerzy. Wymienione powyżej działania to tylko nieliczne z całej listy projektów ich autorstwa, gdyż całe swoje życie zawodowe związali ze sztuką i upowszechnianiem kultury, organizując min. wystawy, prelekcje, szkolenia w naszym mieście i poza nim, o czym świadczą liczne wyróżnienia i nagrody lokalne oraz resortowe.