PILNE ! – EGZAMIN GIMNAZJALNY

Dyrektor szkoły informuje, że egzamin gimnazjalny (część humanistyczna oraz matematyczno – przyrodnicza) odbędzie się planowo w środę i czwartek (10 i 11 kwietnia br).

Uczniowie klas III gimnazjum przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8.10 z ważnymi legitymacjami szkolnymi.

Uczeń nie przynosi żadnych innych przyborów, jak tylko długopis z czarnym wkładem (a na matematykę dodatkowo linijkę).

Informacje na temat części językowej (12 kwietnia) zostaną podane w terminie późniejszym.