Półwiecze twórczości

W piątkowe popołudnie w murach kołobrzeskiego ratusza, gdzie znajduje się Galeria Sztuki Współczesnej, miał miejsce wernisaż wystawy malarstwa. Tym razem zgromadzonej publiczności zaprezentowano dorobek artystyczny p. Aleksandra Osady – efekt 50 lat pracy twórczej. Z wykształcenia jest konserwatorem zabytków (uczestniczył min. w konserwacji zamku w Lidzbarku Warmińskim, czy też katedry w Trewirze i pałacu w Brühl na terenie Niemiec), ale to malarstwo stało się dominującą dziedziną od kilkudziesięciu lat.
„Twórczość Alka Osady nawiązuje do klasycznej tradycji malarstwa pejzażowego wywodzącego się z nurtu impresjonizmu. Wyczucie koloru, szkicowość formy i uchwycenie zjawisk atmosferycznych towarzyszących pracy w plenerze powoduje, iż widz odbiera przekaz malarski zastanej rzeczywistości jako poetyczną interpretację rzeczy zastanych.” – tymi słowami określił prezentowane dzieła malującego konserwatora p. Dariusz Kaleta, dyrektor kołobrzeskiej galerii.
Prezentowane dzieła można oglądać do 16 marca br.