Rekolekcje Wielkopostne 2019

11.03.2019 r. (poniedziałek) – godz. 11.15-12.00:
rekolekcje odbywają się na terenie szkoły

12.03.2019 r. (wtorek) – godz. 11.15-12.00:
rekolekcje odbywają się na terenie szkoły

Po rekolekcjach uczniowie idą do klas na dalsze zajęcia. Uczniowie nieuczestniczący w Rekolekcjach, w tym czasie przebywają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela

13.03.2019 (środa) – godz. 13.30:
Kościół, ul. Jedności Narodowej. Wyjście ze szkoły o godz. 13.10, uczniowie pod opieką nauczycieli uczących na 6 i 7 godzinie lekcyjnej uczniowie wychodzą do Kościoła na godzinę 13.30.

Po zakończeniu uczniowie idą do domu.