Rysunki i …

W piątkowy wieczór w GSW w Kołobrzegu miał miejsce wernisaż wystawy prac kolejnego pracownika tej instytucji, pana Dariusza Mazura, absolwenta Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Na ekspozycję, pod  dość zagadkowym tytułem „Rysunki i …”,  złożyły się prace będące „rodzajem powagi i żartu – dla relaksu i przerywnika w codziennych zabiegach, jak i zatrzymania, by spojrzeć z dystansu na sens i celowość pośpiechu i zapobiegliwości…” jak to określił autor w katalogu towarzyszącym tej wystawie.

Prezentowane prace zyskały uznanie wśród zgromadzonej publiczności oraz członków naszego szkolnego koła artystycznego, którzy tradycyjne uczestniczyli w tym wydarzeniu kulturalnym.