Sklepik szkolny – przetarg

OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu
zaprasza do składania ofert na dzierżawę pomieszczenia na sklepik szkolny

1.    Oferta musi być złożona w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem: „Dzierżawa pomieszczenia na sklepik szkolny w Zespole Szkół  nr 2 w Kołobrzegu w roku szkolnym   2015/2016”.
2.    Oferta winna być złożona na formularzu będącym załącznikiem do ogłoszenia.
3.    Termin składania ofert upływa dnia  16.10.2015 r. o godzinie 12.00.
4.    Szkoła oferuje:
•    Pomieszczenie, o powierzchni  4,00 m2,
•    Możliwość korzystania z pomieszczeń sanitarnych.
5.    Wymagania dotyczące prowadzenia sklepiku:
•    Zgodne z wymogami Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r w sprawie grup środków  spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
•    Sklepik powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
•    Prowadzenie sklepiku zgodnie z przepisami bhp, p. poż i wymogami Sanepidu.
6.  Oferta z najwyższą miesięczna kwotą czynszu złożona przez dzierżawcę  zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
7.   Oferowany asortyment nie może zagrażać zdrowiu i życiu klientów sklepiku.
8.   Pomieszczenie na sklepik można oglądać od poniedziałki do piątku w godzinach 8.30 – 14.00.
9.    Oferty zostaną rozpatrzone   dnia  16.10.2015 r o godzinie  12.00
10.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 2.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
mgr  inż. Ewa Kamińska

 

 Niezbędne dokumenty:

formularz ofertowy

projekt umowy

Dokumenty opublikowane na stronach internetowych Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu zapisane zostały w formatach pdf. Jeżeli twój komputer nie odczytuje tych plików, nie możesz ich otworzyć, prawdopodobnie nie masz zainstalowanego czytnika plików pdf.
Dopasuj wersję czytnika do swojego systemu operacyjnego, języka, pobierz plik i zainstaluj. Oprogramowanie jest freeware i nie wymaga wnoszenia jakichkolwiek opłat licencyjnych.

Czytnik *.pdf firmy Adobe: