Smak życia, czyli debata o dopalaczach

7 września przeprowadzono w naszej szkole program profilaktyczny dotyczący przeciwdziałania narkomanii.

Głównym celem programu było dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat dopalaczy i zagrożeń wynikających z ich używania.

Program poruszał również tematykę najczęściej używanych substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, nikotyna, amfetamina, marihuana.

Uczestnicy mieli możliwość dowiedzieć się o dopalaczach w kontekście zjawiska marketingowego.

Zajęcia poprowadzili specjaliści z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień.

Smak życia, czyli debata o dopalaczach