STRAJK – KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

Dyrektor szkoły informuje, że akcja protestacyjna nauczycieli zostaje przedłużona, w związku z tym zajęcia dydaktyczno – wychowawcze przewidziane normalnym trybem na terenie placówki nie będą się odbywały.