Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2017 r. obchodziliśmy święto swojego patrona i Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji odbył się uroczysty apel, który przypomniał nam niektóre wzniosłe i tragiczne wydarzenia epoki, w której żył i działał autor hymnu narodowego i patron naszej szkoły – Józef Wybicki.

Podczas apelu p.dyrektor Anna Ceranowska-Podbiał wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za całoroczną pracę oraz uczniom, którzy wzięli udział w XI edycji konkursu „Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego”.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: zastępca prezydenta miasta Kołobrzeg p.Jacek Woźniak, kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – p. Elżbieta Korczewska, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność – p. Elżbieta Plewako, prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kołobrzegu – p. Barbara Wiśniewska oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – p. Romuald Kociuba.