Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej

W miniony piątek obchodziliśmy Święto Szkoły i Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystym apelu zorganizowanym przez uczniów, przypomnieliśmy sobie historię polskiego hymnu i przede wszystkim historię jego twórcy- Józefa Wybickiego. Autor pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła” – od najmłodszych lat odznaczał się gorącym patriotyzmem, a żywy temperament rzucał go w wir wypadków, ściśle wiążąc losy wielkiego Polaka ze sprawą zagrożonego kraju. Z dumą możemy głosić, że to właśnie Wybicki jest patronem naszej szkoły, a my ucząc się o jego losach, możemy czerpać inspirację i przykład postawy patriotycznej. Nasze spotkanie – to już 36 rocznica nadania imienia Józefa Wybickiego naszej szkole i 271 rocznica urodzin naszego patrona. W związku z tą okazją zorganizowaliśmy niedawno konkurs dotyczący wiedzy o twórczości i życiu Wybickiego, a na apelu pani dyrektor Anna Ceranowska- Podbiał wręczyła nagrody i dyplomy jego najlepszym uczestnikom. I tak, I miejsce zdobyła Monika Bartos z kl. 3b, II miejsce Julia Barnaś z kl. 3b, a III miejsce Jakub Świtoń z kl. 3b.
Druga część apelu związana była z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, oficjalnie obchodzonego 14 października. Upamiętnia on powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jest to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, ustanowione 27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Kartą praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Podczas apelu pani dyrektor wręczyła nagrody nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, dziękując im tym samym za trud i zaangażowanie w pracę na rzecz naszej szkoły w minionym roku. Po przemówieniach zaproszonych gości- pani Wandy Przybylskiej- prezesa Związku Sybiraków, prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Kołobrzegu- pani Barbary Wiśniewskiej oraz pana Romualda Kociuby, naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, uczniowie zaprezentowali przygotowaną część artystyczną. Krótkie przedstawienie pt. „Szkoła przyszłości” to obraz nauczycieli widziany oczami uczniów, w którym to młodzież zamienia się miejscami z pedagogami i przystępuje do ich surowej i bardzo subiektywnej oceny. Sadząc po reakcjach oglądających, występ był udany.
Po apelu wszyscy udaliśmy się na górny hol na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców, za który bardzo serdecznie w imieniu naszej małej społeczności dziękujemy.