Szkolny Pulitzer 2017

17 listopada 2017 r. w Starej Rzeźni na wyspie Łasztownia w Szczecienie odbyła się doroczna Gala Szkolnego Pulitzera.
Po oficjalnym przywitaniu wszystkich redakcji i drobnym poczęstunku, nastąpiło tradycyjne już zbiorowe sadzenie krokusów na Trawniku Kapitanów przy Starej Rzeźni z p. Sywiuszem Mołodeckim i p. Marią Myśliwiec z „Krokusowej Rewolucji”. Kolejnym punktem programu Gali było spotkanie z p. Arturem Ratuszyńskim, byłym dziennikarzem „Kuriera Szczecińskiego” i obecnym prezesem firmy S-Movens, który w ciekawy sposób opowiedział o przyszłości Łasztowni jako centrum nowoczesnego Szczecina oraz o niedawno rozstrzygniętym międzynarodowym konkursie urbanistyczno-architektonicznym na jej zabudowę. Następnie uczestnicy Gali wzięli udział w konferencji z rzecznikiem prasowym Kuratorium Oświaty w Szczecinie, p. Małgorzata Duras oraz zastępcą redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego”, red. Andrzejem Łapkiewiczem. Gala zakończyła się ogłoszeniem wyników konkursu, wręczeniem upominków, nagród i Statuetek Krokusowej Rewolucji oraz obiadem w restauracji „Stara Rzeźnia”.
Z naszej szkoły pojechała delegacja gazetki „Szkolne Klimaty” w składzie: Adrianna Szóstak z klasy 2B i w zastępstwie ubiegłorocznego opiekuna gazetki – p. Małgorzata Proszyk. „Szkolne Klimaty” otrzymały nominację do nagrody głównej.