Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek 22 czerwca 2018 roku w budynku Zespołu Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu o godzinie 8:30 odbyło się uroczyste zakończenie klas II. Apel został poprowadzony przez Samorząd Uczniowski w składzie: Julia Barnaś i Monika Bartos (kl. II b) oraz Gracjan Paziewski (kl. II a) pod opieką opiekunów SU – p. Marzanny Ziomek oraz p. Małgorzaty Proszyk.

Podczas apelu dyrektor szkoły, p. Anna Ceranowska-Podbiał przy pomocy wychowawców klasy II b – p. Pawła Szala oraz klasy II c – p. Iwony Sokołowskiej, wręczyła uczniom świadectwa, nagrody rzeczowe oraz dyplomy za ich szczególne osiągnięcia.

Z klasy II b zostały nagrodzone następujące osoby:

Kuba Świtoń – za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 4,87), wzorową frekwencję oraz reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych;
Martyna Szczęsna – za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 4,80), reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych oraz zajęcie 10 miejsca w XI Ogólnopolskiej Gimnazjadzie Strzeleckiej (uhonorowanego przez prezydenta miasta nagrodą I stopnia);
– siostry Klaudia i Paulina Barańskie – za czytelnictwo i propagowanie wśród uczniów miłości do książek;
– drużynowo: siostry Klaudia i Paulina Barańskie oraz Weronika Rakieć – za wybitne osiągnięcia w strzelectwie podczas XI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej (uhonorowane przez prezydenta miasta drużynową nagrodą II stopnia).

Z klasy II c zostały nagrodzone następujące osoby:

Agnieszka Dusza – za czytelnictwo i propagowanie wśród uczniów miłości do książek;
Nikola Brejnak – za wzorową frekwencję.

Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Kołobrzegu, p. Angelika Ohl przy pomocy wychowawców, p. Roxany Koźlakowskiej i p. Beaty Szczechowskiej wręczyła uczniom Gimnazjum dla Dorosłych i Szkoły Podstawowej dla Dorosłych dyplomy oraz nagrody rzeczowe za najwyższe wyniki w nauce, a także wzorowe wypełnianie obowiązków Ochotniczego Hufca Pracy.

Z klasy II Gimnazjum dla Dorosłych zostały nagrodzone:
Aleksandra Grzejdak i Wiktoria Wołowska – za najwyższe wśród uczniów gimnazjum wyniki w nauce (średnie ocen: 3,8).

Z klasy 7 Szkoły Podstawowej dla Dorosłych zostali nagrodzeni:
Kacper Gos – za najwyższe wśród uczniów szkoły podstawowej wyniki w nauce (średnia ocen: 3,6);
Błażej Koper – za wzorowe wypełnianie obowiązków Ochotniczego Hufca Pracy.

W trakcie apelu Samorząd Uczniowski klas II podziękował dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom m.in.: za dbanie o bezpieczeństwo uczniów, stwarzanie w szkole przyjaznej atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy oraz za trud i cierpliwość wkładane w codzienne wychowanie. Apel zakończyło krótkie przemówienie dyrektor szkoły, która życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

Po uroczystym apelu klas II odbyło się w sali konferencyjnej hali Milenium uroczyste zakończenie klas III. Część oficjalną poprowadził Samorząd Uczniowski klas III reprezentowany przez Julię Kalinowską i Martynę Szuberską z klasy III a2, natomiast część artystyczną przygotowali uczniowie klasy III a1. Nad sprawnym przebiegiem całej uroczystości czuwały: p. Barbara Pasiak oraz p. Aneta Rasztubowicz.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odegraniu hymnu głos zabrała dyrektor szkoły, p. Anna Ceranowska-Podbiał witając wicedyrektora – p. Czesława Płaczka, przewodniczącą Rady Rodziców – p. Angelikę Elzner, radnych Rady Miasta – p. Izabelę Zielińską, p. Jacka Kalinowskiego i p. Ireneusza Zarzyckiego oraz uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

W czasie apelu dyrektor szkoły wręczyła uczniom swojej klasy (III c) oraz pozostałym klasom III przy pomocy wychowawców tych klas – p. Barbary Pasiak (wychowawcy klasy III a1), p. Elżbiety Zarzyckiej (wychowawcy klasy III a2), p. Martinelli Olszewskiej (wychowawcy klasy III b) – świadectwa, nagrody rzeczowe ufundowane m.in. przez Radę Rodziców oraz dyplomy za ich szczególne osiągnięcia.

Z klasy III a1 zostały nagrodzone następujące osoby:
Dawid Fiedoruk – za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 5,22), reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe. Dawid otrzymał tytuł Szkolnego Prymusa oraz Srebrną Tarczę odebraną z rąk dyrektor szkoły oraz radnej Rady Miasta, p. Izabeli Zielińskiej;
Szymon Maszota – za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 5,11), reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe;
Filip Wieczorek – za bardzo dobre zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 4,78), reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe;
– drużynowo: Kacper Aleksiuk, Szymon Cybulski, Dawid Fiedoruk, Gracjan Gronkiewicz, Maciej Jartym, Jakub Maj, Mateusz Malinowski, Szymon Maszota, Bartosz Pałczak, Mateusz Wajszczyk, Filip Wieczorek, Patryk Trzaskoma i Jakub Zieliński – pod opieką trenera, p. Grzegorza Szumiato – za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej w Głuchołazach 2018 r. Uczniowie otrzymali od prezydenta miasta nagrodę II stopnia. Szymon Cybulski został odznaczony indywidualnie tytułem najlepszego zawodnika Ogólnopolskich Mistrzostw Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej, natomiast Jakub Maj – tytułem najlepszego bramkarza;
– nagrodzeni zostali również rodzice uczniów klasy III a1 – państwo Karolina i Marcin Aleksiukowie oraz państwo Anna i Tomasz Majowie.

Z klasy III a2 zostały nagrodzone następujące osoby:
Julia Kalinowska, Patrycja Kucharzewska, Irmina Linde oraz Martyna Szuberska – za działalność w Samorządzie Uczniowskim;
Patrycja Kucharzewska – za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach historycznych.

Z klasy III b zostały nagrodzone następujące osoby:
Julia Sichau – za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen: 5,11), reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych oraz działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu Serce-Sercu;
Roksana Siecińska – za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu Serce-Sercu oraz godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas licznych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
Wiktoria Krauze – za opiekę nad radiowęzłem szkolnym;
Julia Hrynio, Anita Szarek i Robert Młodziejewski za godne reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym podczas licznych uroczystości szkolnych i pozaszkolnych;
– nagrodzeni zostali również rodzice uczniów klasy III b – państwo Małgorzata i Marek Sichau oraz przewodnicząca Rady Rodziców – p. Angelika Elzner.

Z klasy III c zostały nagrodzone następujące osoby:
Patryk Olejnik – za działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu Serce-Sercu;
Michał Zapołoch – za opiekę nad radiowęzłem szkolnym oraz działalność w Szkolnym Klubie Wolontariatu Serce-Sercu.
– nagrodzona została również mama Michała Zapołocha, p. Angelika Rofka.

Podczas uroczystości uczniowie klasy III b pod kierownictwem wychowawcy klasy, p. Martinelii Olszewskiej wręczyli każdemu nauczycielowi przepięknie zapakowane drobne upominki. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy III a1 pod patronatem p. Barbary Pasiak i p. Anety Rasztubowicz oraz indywidualne wręczenie kwiatów nauczycielom.