Walki o Kołobrzeg

„Przyszliśmy, morze, po ciężkim i krwawym trudzie. Widzimy, że nie poszedł na marne nasz trud. Przysięgamy, że cię nigdy nie opuścimy. Rzucając pierścień w twe fale, biorę z tobą ślub, ponieważ tyś było i będziesz zawsze nasze” – tymi słowami kapral Franciszek Niewidziajło dokonał aktu zaślubin z morzem, a polskie oddziały wbiły naszą flagę w dno Bałtyku. Przysięga wierności miała miejsce 18 marca 1945 roku po 11 dniach krwawego boju i zdobyciu Kołobrzegu przez żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego 3., 4. i 6. Dywizji Piechoty. Uroczystości zaślubin Polski z morzem odbyły się na tarasie i stoku fortu Ujście, zaraz obok gruzów latarni morskiej. Brały w niej udział delegacja 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, w tym dwaj podpułkownicy: Piotr Jaroszewicz i Edmund Pszczółkowski. Zaraz po wypowiedzianych słowach, w asystencie dwóch żołnierzy, kapral Niewidziajło wszedł na kamienny i mur, a następnie rzucił do morza zaślubinowy pierścień. Podczas tego aktu towarzyszyły honorowe salwy. Przebieg zaślubin z morzem w Kołobrzegu miał charakter oficjalny. Był on zwieńczeniem bitwy, podczas której Kołobrzeg został niemal doszczętnie zniszczony, a jego zabudowa ucierpiała w 90%. Straty niemieckie podczas bitwy są dzisiaj trudne do oszacowania. Według źródeł polskich straty niemieckie szacuje się na ok. 5000 zabitych i rannych, a także 4000 jeńców, co może się wydawać liczbą zawyżoną. W trakcie walk polskie straty wyniosły ok. 1206 poległych, 2652 rannych i 143 zaginionych, a radzieckie ok. 420.
Dzisiaj w naszej szkole uczciliśmy 74 rocznicę tych wydarzeń. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy 3C i 3A, pod kierunkiem p. Iwony Sokołowskiej i p. K. Sokół. Prócz przytoczenia i przypomnienia słuchaczom historii walk o Kołobrzeg, uczennice klasy 3C urozmaiciły występ pięknym wykonaniem piosenek patriotycznych, m.in. „Piechoty”. Po apelu p. dyrektor Anna Ceranowska- Podbiał zachęciła uczniów do wzięcia udziału w obchodach miejskich, przytaczając program uroczystości na najbliższe dni.