Warsztaty STOP cyberprzemocy

Cyberprzemoc to zjawisko, które pojawiło się wraz z rozwojem nowych technologii. Dążą one do wyrządzenia krzywdy lub powstania dyskomfortu u ofiar. Jest to obecnie jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń dla młodych ludzi.

net

Uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach na temat cyberprzemocy z udziałem psychologa z Centrum Działań Profilaktycznych z Krakowa.

Podczas zajęć uczniowie mogli przećwiczyć skutki nierozważnego korzystania z komunikatorów. Uwrażliwiono też odbiorców na zachowanie odpowiednich zasad w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.

Dzięki aktywnej metodzie prowadzenia zajęć młodzież pozytywnie odebrała zajęcia.