Warsztaty wzmacniające poczucie wartości

16 maja odbyły się w dwóch klasach warsztaty profilaktyczne. Zaburzona samoocena młodzieży wiąże się z wieloma negatywnymi konsekwencjami. Brak wiary we własne możliwości skutkuje gorszym funkcjonowaniem w szkole, przygnębieniem, nieumiejętnością przyjmowania krytyki czy godzenia się z niepowodzeniami.

Warsztat poprowadzony przez pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. Justynę Pilarczyk i Barbarę Solik miał na celu budowanie optymistycznej postawy, która prowadzi do zwiększonej pewności siebie, przeświadczenia o skuteczności własnych działań, wytrwałości, a także tolerancji i szacunku dla innych.