Wysoka frekwencja popłaca

16 listopada 2017 r. znaczna część uczniów naszej szkoły pojechała autobusem na jednodniową wycieczkę do Trójmiasta. Kryteriami, które były brane pod uwagę przy wyborze uczestników wycieczki była najwyższa frekwencja i stosunkowo niska liczba uwag.
Najwięcej osób pojechało z klasy 2 B (aż 14), pozostałe klasy prezentowały się następująco: 2A – 1 osoba, 2C – 6 osób, 3A1 – 3 osoby, 3A2 – 5 osób, 3B – 6 osób i klasa 3C – 9 osób.
Uczniowie pojechali pod opieką czterech nauczycieli: p. Doroty Kałuży (nauczyciela matematyki i techniki), p. Marii Pietrzyckiej (nauczyciela historii), p. Joanny Czudzinowicz (nauczyciela wspomagania nauczania) i p. Kamila Klimiuka (pedagoga szkolnego).

Wycieczka została dofinansowana ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg w ramach zwalczania narkomanii.