Zajęcia na strzelnicy

Od września ubiegłego roku zostały wznowione zajęcia na strzelnicy na hali „Milenium” dla naszych uczniów. Zajęcia te podnoszą aktywność fizyczną uczniów naszego gimnazjum, pozwalają w pozytywny sposób wyładować emocje, a odnoszone na strzelnicy sukcesy, wzmacniają wiarę w ich własne możliwości, motywują również do dalszych działań na rzecz własnego rozwoju.

Treningi strzeleckie finansowane są z Miejskiego Programu Profilaktyki.