Zebrania z rodzicami – 19.05.2016 r. (czwartek)

Wychowawca Klasa Sala Godzina
B. Pasiak I a 9 16.30
M. Olszewska I b 8 16.00
A. Ceranowska I c 1 parter 16.30
J. Szydłowska II a 5 16.30
J. Szydłowska II b 7 16.30
E. Krzewina II c 4 16.30
A. Bręgoszewska II d 10 środa – 16.00-16.30
E. Paduch III a 12 16.30
J. Szymerowska III b 6 16.30
L. Karkut III c 11 16.30
J. Burian III d 13 16.30

Pozostali nauczyciele dyżurują w godzinach: 16.45 – 17.45