„Żółte Światło Pustych Miejsc”

Pod takim tytułem w piątkowe późne popołudnie w GSW odbył się wernisaż wystawy malarstwa p. Jacka Rykały, profesora zwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Obok malarstwa zajmuje się także teatrem. Reżyseruje własne sztuki, pisze wiersze.

„… Jacek Rykała jak przez szkło powiększające przybliża nam mikrokosmos Śląska. Z pokruszonych przez czas drobin krajobrazu przywołuje pamięć o losach tej ziemi, (..) kultury niemych zazwyczaj wielkich ośrodków przemysłowych.” – tymi słowy określił Tadeusz Konwicki obrazy autora we wstępie do katalogu z 1995 r. Obecna wystawa jest powrotem malarze do naszego miasta, gdzie przebywał kilkakrotnie razem z kolegami w czasach swojej młodości.

Wraz z członkami szkolnego koła artystycznego zachęcamy do obejrzenia tej wystawy.