Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

1.     Hubert Waliszewski

2.     Antoni Miściur

3.     Monika Kocur

4.     Agnieszka Elzner

Przedstawiciel środowisk lokalnych współpracujący z Radą Rodziców – Zygfryd Zygowski