Świetlica szkolna

Dzień tygodniaGodzinyNauczyciel
Poniedziałek7.55 - 8.55
9.40 - 11.40
Klaudia Sokół
Wtorek7.50 - 9.50
10.35 - 12.35
Klaudia Sokół
Środa7.50 - 9.50
10.35 - 12.35
Klaudia Sokół
Czwartek8.00 – 12.00Klaudia Sokół
Piątek8.40 – 11.40 Klaudia Sokół

 

Cele  i zadania świetlicy szkolnej w Gimnazjum nr 2 w Kołobrzegu

 

Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem misji szkoły.

Zadania szczegółowe świetlicy szkolnej:

  • Zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach.
  • Zapewnie doraźnej opieki uczniom podczas nieobecności nauczyciela przedmiotowego
  • Wdrażanie wychowanków do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
  • Zapewnienie wychowankom warunków do odrobienia lekcji po skończonych zajęciach edukacyjnych, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  • Wspieranie uczniów podczas realizacji projektów edukacyjnych.
  • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej.
  • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

 

 

 

Zajęcia świetlicowe mają zapewnić dzieciom możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób jak najbardziej interesujący. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone zmiany w zainteresowaniach, postawie i codziennych nawykach naszych uczniów oraz poprawić ich wyniki w nauce.

Ze świetlicy korzystać mogą wszyscy uczniowie Gimnazjum nr 2 według ustalonych godzin pracy.  

Oprócz zajęć świetlicowych, uczniowie mogą spędzić tutaj czas wolny według własnego uznania, skorzystać ze stanowiska komputerowego, posłuchać muzyki, zjeść posiłek.