Terminy rekrutacji

Kandydaci do gimnazjum składają podania w sekretariacie szkoły od dnia 25 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) do dnia 08 czerwca 2016 r. (środa) do  godziny 15:00.

Od dnia 24 czerwca 2016 r. do dnia 28 czerwca 2016 r. należy uzupełnić podanie o przyjęcie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

Listy z informacją o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum zostaną wywieszone do dnia 18.07.2016r (poniedziałek).

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 22 lipca 2016 r. (piątek).

Dodatkowe informacje dla rodziców i uczniów:

1.    Do klasy terapeutycznej przyjmowani są uczniowie posiadający aktualną opinię Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej z adnotacją „wskazanie do klasy terapeutycznej”.

2.    Do klasy piłkarskiej, przyjmuje się uczniów, którzy pozytywnie przeszli testy sprawnościowe lub posiadają rekomendację klubu sportowego, w którym trenują oraz na świadectwie ukończenia szkoły otrzymali ocenę bdb lub celującą z wychowania fizycznego, a średnia ocen jest powyżej 4,0. Testy sprawnościowe będą przeprowadzane w terminie od 1 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

 

Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy piłkarskiej mają obowiązek przedłożyć aktualne badania lekarskie zezwalające na uprawianie sportu.

Zarządzenie Nr 4/2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 3/02/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. J. Wybickiego w Kołobrzegu w sprawie informacji o terminach rekrutacji na rok szkolny 2016/2017