Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W REGIONALNYM KONKURSIE HISTORYCZNYM
„WOKÓŁ JÓZEFA WYBICKIEGO I HYMNU POLSKIEGO”

Termin konkursu:

       20 listopad 2015r., godz. 10.00

              Sala konferencyjna Hali Milenium w Kołobrzegu 

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO

„WOKÓŁ JÓZEFA WYBICKIEGO I HYMNU POLSKIEGO”

KONKURS POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO

KURATORA OŚWIATY, PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG  oraz

MUZEUM HYMNU NARODOWEGO W BĘDOMINIE

 

1. Organizator konkursu:

–  Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Wybickiego w Kołobrzegu

 ul. ppor. J. Śliwińskiego 1       78 – 100 Kołobrzeg

            tel./fax. 352 27 69,  352 27 13

– Koordynatorzy konkursu: Pani Joanna Szydłowska, Pani Maria Pietrzycka.

2. Cele konkursu:

– kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych wśród młodzieży

– przybliżenie wiadomości i wzbogacenie wiedzy dotyczącej życia Józefa Wybickiego oraz historii polskiego hymnu narodowego

– propagowanie wśród uczniów treści i postaw patriotycznych

– kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji

3. Uczestnicy konkursu:

– konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z województwa zachodniopomorskiego

– uczniowie biorą udział w konkursie wiedzy (3- osobowe drużyny szkolne)

– warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie danej szkoły do udziału w konkursie do 30 października 2015r.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs wiedzy o hymnie i jego twórcy  odbędzie się  w dwóch etapach

–  I etap – przeprowadzony jest w szkołach biorących udział w konkursie przez nauczyciela historii lub   opiekuna konkursu z danej szkoły . Komisja szkolna kwalifikuje trzech reprezentantów szkoły do udziału w drugim etapie konkursu.

Eliminacji wewnątrzszkolnych można dokonać np. na podstawie przykładowych zagadnień opracowanych przez organizatorów konkursu. Zamieszczone są one na stronie internetowej Gimnazjum nr 2 www.gimnazjum2.org

– II etap – rejonowy – udział biorą 3 osobowe drużyny z  gimnazjów i szkół podstawowych zgłoszone do 30.10 .2015 r.

 5. Komisja Konkursowa:

–  nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję Zespołu Szkół nr 2 w Kołobrzegu

–  koordynatorzy konkursu  o składzie Komisji Konkursowej poinformują na stronie internetowej  Zespołu Szkół nr 2

6. Wszyscy finaliści i wyróżnieni otrzymają dyplomy, a laureaci  nagrody.

7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w realizacji konkursu,  o wszelkich zmianach poinformujemy na bieżącąco.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.gimnazjum2.org, na której będziemy zamieszczać niezbędne informacje.

8. Zalecana literatura:

Domańska Maria, Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, Gdańsk 1981,
Dworecki Zbigniew, Józef Wybicki 1747 – 1822, Poznań 1980,
Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja, Pieśń nadziei i zwycięstwa, Warszawa 1985,
Wawrzykowska–Wierciochowa Dionizja, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1982,
Skonka Czesław, Śladami Stefana Żeromskiego na Pomorzu, Gdańsk 2001,
Skonka Czesław, Na szlakach Błękitnego Generała, Gdańsk 2000,
Skonka Czesław, „Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę…”, Gdańsk 1996,
Skonka Czesław, Chcemy zachować skarby, Gdańsk 1992,
Kociszewski Aleksander, Rzecz o twórcy hymnu narodowego, Warszawa 1982,
Pieśń Skrzydlata, Kwartalnik, Księga pamiątkowa – 200-lecie Mazurka Dąbrowskiego, Gdańsk 1998,
Zajewski Władysław, Józef Wybicki i spraw Konstytucji 3 Maja, Gdańsk 1991,
Narbutt Jerzy, Z ziemi polskiej, z ziemi włoskiej, Kraków 1983,
Guzek Andrzej Krzysztof, Józef Wybicki. Poezje wybrane, Warszawa 1982,
Kopczewski Jan Stanisław, O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1982.